Zarząd Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Giżycku

 1. Teresa Paszkiewicz – przewodnicząca
 2. Mirosław Dawidowicz – z-ca przewodniczącej
 3. Stanisława Jankowska – sekretarz
 4. Zofia Kołodziej – skarbnik
 5. Helena Romualda Palińska- kronikarz
 6. Benedykta Jańczyk
 7. Jadwiga Chmielewska
 8. Małgorzata  Girulska – Gago
 9. Maria Teresa Korsak
 10. Czesława Masiejczyk
 11. Daniela Stryek
 12. Irena Karło