Oddziałowa Komisja Rewizyjna

  1. Janina Rusznicka - przewodnicząca
  2. Teresa Bogdańska
  3. Andrzej Koleśnik
  4. Tomasz Zawada