Wiadomości z Zarządu Głównego

Wiadomości z Zarządu Głównego

zgznp

Związek Nauczycielstwa Polskiego
 1. 17 lipca 2024 r. odbyło się w MEN pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Grupa działa w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN powołanego z inicjatywy ZNP. Uczestnicy: Adam Młynarski, członek ZG ZNP Alina Molska, członek ZG ZNP Mirosław Kozik, Oddział ZNP w Pszczynie

  The post VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia nauczycieli appeared first on ZNP.

 2. 16 lipca 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Grupa działa w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN powołanego z inicjatywy ZNP. W spotkaniu wzięli udział ze strony ZNP: Krzysztof Baszczyński, członek ZG ZNP Edyta Książek, członek ZG ZNP Dorota Obidniak, koordynatorka ds. projektów edukacyjnych Stronę ministerialną reprezentował wiceminister Henryk Kiepura. – Związek przedstawił kilka postulatów w kontekście nowelizacji Karty Nauczyciela, którą w obszarze awansu pan minister Czarnek szumnie nazwał reformą. My twierdziliśmy i twierdzimy, że to żadna reforma awansu nie była. Było to jedynie przywrócenie tego, co jeszcze za czasów Anny Zalewskiej w MEN  nazywało się kryteriami i wskaźnikami oceny – mówił Krzysztof Baszczyński, członek ZG ZNP, na briefingu prasowym po... View Article

  The post VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli appeared first on ZNP.

 3. 16 lipca 2024 r. o godz. 13:00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Grupa działa w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN powołanego z inicjatywy ZNP. Uczestnicy: Krzysztof Baszczyński, członek ZG ZNP Edyta Książek, członek ZG ZNP Dorota Obidniak, koordynatorka ds. projektów edukacyjnych Stronę ministerialną reprezentować będzie ministra Paulina Piechna- Więckiewicz. Natomiast 17 lipca o godz. 11:00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Uczestnicy: Adam Młynarski, członek ZG ZNP Alina Molska, członek ZG ZNP Mirosław Kozik, Oddział ZNP w Pszczynie Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN zainaugurował prace 20 czerwca br. W pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli ze strony ZNP uczestniczyli: Sławomir Broniarz,... View Article

  The post 16 i 17 lipca: Grupy robocze ds. awansu i kwalifikacji appeared first on ZNP.

 4. „Związkowe abc” to nasz nowy program mentoringowo – szkoleniowy dla prezesów oddziałów i ognisk ZNP wybranych w kadencji 2024–2029. W jego ramach zaplanowaliśmy webinaria, podcasty, szkolenia, porady prawne, wymianę doświadczeń, nowe rozwiązania komunikacyjne, e-poradniki, a także tradycyjne materiały w papierowej formie. „Informator dla oddziałów ZNP dotyczący działalności statutowej i związkowej na początek kadencji 2024–2029″ jest skierowany przede wszystkim do osób, które po raz pierwszy pełnią funkcję w oddziałach ZNP. Informator ma pomagać w bieżącej pracy związkowej, dlatego dołączyliśmy do niego gotowe wzory dokumentów wewnątrz związkowych. Informator jest w wersji elektronicznej (PDF). Taka wersja zapewnia szybką dystrybucję i dotarcie do wszystkich naszych struktur. Publikacja została rozesłana do Okręgów ZNP. Program „Związkowe abc” powstał, by wspierać związkowców, ponieważ to na zarządzie oddziału spoczywa... View Article

  The post Związkowe abc: Informator dla oddziałów ZNP appeared first on ZNP.

 5. 10 lipca 2024 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego przesłał do MEN katalog spraw wymagających pilnego uregulowania oraz konkretne propozycje rozwiązań w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się: podjęcia prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczyciela” (powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce) podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. co najmniej o 15 proc. wzrostu wynagrodzenia od września 2024 r. nauczycieli mianowanych uregulowania warunków pracy nauczycieli – dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy powinien być przyznawany nauczycielom pracującym w określonych warunkach, bez względu na rodzaj placówki uregulowania rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą... View Article

  The post WYNAGRODZENIA: Sprawy wymagające pilnego uregulowania i konkretne propozycje ZNP appeared first on ZNP.

 6. Informujemy, że nie zakończono prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (TUTAJ). Rozporządzenie – z nowymi wyższymi minimalnymi  stawkami wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania – miało wejść w życie od 1 lipca 2024 r. Strona samorządowa zdecydowała o niezaopiniowaniu projektu, a tym samym nie przyjęła formalnego stanowiska. Z uwagi na potrzebę skorygowania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego projekt wymaga dalszego procedowania. Nowe wyższe stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych będą obowiązywały od 1 lipca 2024 r. (mają wejść w życie od 1 sierpnia 2024 r. z  mocą wsteczną od 1 lipca br.). Oznacza to, że pracownicy samorządowi otrzymają wyrównanie za lipiec. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych został opracowany w celu uaktualnienia minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników... View Article

  The post Wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych appeared first on ZNP.

 7. Program ubezpieczenia zdrowotnego dla Członków ZNP oraz ich Rodzin. Z dniem 01.10.2024 r. udostępniono Państwu możliwość korzystania z Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego w LUX MED. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą (w załączniku poniżej). OFERTA Jak przystąpić do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego LUX MED? Zgłoś się do swojego Prezesa Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Każdy z Państwa, prócz wyboru pakietu dla siebie, ma możliwość rozszerzenia opieki medycznej na całą swoją rodzinę wybierając odpowiedni typ pakietu: Typ Partnerski – w jego ramach opieką medyczną objęte są 2 osoby: Członek ZNP wraz z Współmałżonkiem lub Partnerem życiowym, którzy nie ukończyli 70 r.ż., albo Członek ZNP i jedno Dziecko, które nie ukończyło 26 r.ż. Typ Rodzinny – w jego ramach opieką medyczną objęte są co najmniej 3 osoby: Członek ZNP wraz z Współmałżonkiem lub... View Article

  The post Program Opieki Medycznej dla Członków ZNP oraz Ich Rodzin appeared first on ZNP.

 8. 4 lipca 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli, która działa w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN, powołanego z inicjatywy ZNP. W spotkaniu uczestniczyli: Piotr Gościniak, członek ZG ZNP (Okręg Wielkopolski ZNP); Beata Bartusik – Waśniowska, Sekretarz Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP oraz Łukasz Pater, prawnik. Stronę ministerialną reprezentowała ministra Paulina Piechna- Więckiewicz. Grupa zajmuje się emeryturami nauczycieli oraz nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym. Podczas pierwszego roboczego spotkania przedstawiciele ZNP zgłosili kilka zagadnień emerytalnych wymagających pilnego prawnego uregulowania. To m.in.: przywrócenie prawa do urlopu zdrowotnego nauczycielom, którzy uzyskają uprawnienie do niekorzystnej emerytury stażowej z art. 88a zmiana ustawy o świadczeniach kompensacyjnych, poszerzenie grupy uprawnionych oraz obniżenie wieku, w którym można skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. VIDEO: Zespół ds.... View Article

  The post VIDEO: Pierwsze posiedzenie grupy roboczej ds. emerytur appeared first on ZNP.

 9. 4 lipca 2024 r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli, która działa w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN powołanego z inicjatywy ZNP. Uczestnicy: Piotr Gościniak, członek ZG ZNP, Okręg Wielkopolski ZNP Beata Bartusik – Waśniowska, Sekretarz Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP Łukasz Pater, prawnik Grupa zajmie się emeryturami nauczycieli oraz nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym. Stronę ministerialną reprezentować będzie ministra Paulina Piechna- Więckiewicz.  Zagadnienia, które zostaną zgłoszone przez przedstawicieli ZNP to m.in.: przywrócenie prawa do urlopu zdrowotnego nauczycielom, którzy uzyskają uprawnienie do niekorzystnej emerytury stażowej z art. 88a zmiana ustawy o świadczeniach kompensacyjnych, poszerzenie grupy uprawnionych oraz obniżenie wieku, w którym można skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego VIDEO: Zapraszamy na facebookowy profil ZNP, na którym zostanie... View Article

  The post 4.07: Grupa robocza ds. emerytur nauczycieli appeared first on ZNP.

 10. 26 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli. Ze strony ZNP w posiedzeniu uczestniczyli; Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP , Arkadiusz Boroń członek ZG ZNP oraz Krzysztof Lisowski, prawnik ZG ZNP jako ekspert. Pracom grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli przewodniczyła podsekretarz stanu w MEN Paulina Piechna – Więckiewicz. Podczas posiedzenia omawiana była sprawa wynagrodzeń oraz warunków pracy nauczycieli, które są ściśle powiązane z wynagrodzeniami. Strona ministerialna przedstawiła prezentację dotyczącą statystyki w zakresie wynagrodzeń nauczycieli oraz finansowania oświaty w latach 2015 – 2024. Arkadiusz Boroń członek ZG ZNP przedstawił prezentację dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli w latach 2006 – 2024 wskazując, iż pomimo 30 % podwyżki wynagrodzeń w 2024 roku, wynagrodzenia nauczycieli nie osiągnęły poziomu z lat... View Article

  The post VIDEO: Pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli appeared first on ZNP.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BIURO ODDZIAŁU
uL. SIKORSKIEGO 3B,
11-500 GIŻYCKO
telefon stacjonarny: 87 428 22 94
tel kom: 699 841 753

GODZINY OTWARCIA
PONIEDZIAŁEK: 9.00 - 13.00
WTOREK: 12.00 - 16.00
ŚRODA: 8.30 - 12.30
CZWARTEK: 12.00 - 16.00
PIĄTEK: 9.00 - 13.00

OSEIR - ŚRODA: 10.00 - 12.00

Odsłon artykułów:
4771180