Aktualności

We wtorek (7.03.2017) Zarząd Główny ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego oraz podjął decyzję o terminie strajku pracowników oświaty.

20 grudnia 2016 r. ZG ZNP rozpoczął procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP. W styczniu i lutym oddziały ZNP występowały do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego.Uchwała ZG ZNP z 7.03.2017 roku w sprawie strajku TUTAJ.
Żądania ZNP. ZNP domaga się:

- podniesienia zasadniczego wynagrodzenia o 10 proc., ponieważ od 2012 r. nie było podwyżek w oświacie;
- deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień oraz że do tego czasu nie zmienią się nauczycielom na niekorzyść warunki pracy, ponieważ reforma edukacji może w ciągu następnych 5 lat spowodować zwolnienia w oświacie i każdy może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach.

Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Działania ZNP podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

Głównym celem naszej inicjatywy jest zebranie co najmniej 500 tys. podpisów pod wnioskiem, który zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum  ogólnokrajowym,  zostanie przekazany do Marszałka Sejmu RP.

  1. Pod wnioskiem mogą podpisywać się wszyscy obywatele polscy posiadający prawa wyborcze. Mogą to być rodzice, dziadkowie, znajomi, sąsiedzi i wszyscy, którym dobro polskiej edukacji jest szczególnie bliskie.
  2. Podpis pod wnioskiem jest ważny pod warunkiem wpisania numeru PESEL. Dane na liście są zgodne z wymogami przepisu o referendum ogólnokrajowym.
  3. Referendum jest ogólnokrajowe, dlatego listy do zbierania podpisów są takie same na terenie całego kraju.
  4. Listy do zbierania podpisów są ważne wyłącznie bez dopisków, pieczątek, itp.
  5. Liczą się tylko listy z podpisami odręcznymi, dlatego oryginalne listy należy przekazać osobiście, przesyłać pocztą bądź kurierem.
  6. Dane osobowe mogą być wpisane na listę przez inną osobę, ale podpis musi być własnoręczny.
  7. Kiedy na liście jeden z podpisów został skreślony, a pozostałe podpisy zawierają wszystkie wymagane dane, taka lista jest ważna. W przypadku, gdy ktoś chce wycofać swoje poparcie dla wniosku, może przekreślić swój podpis.
  8. Podpisane listy należy wysłać na adres sztabu.
  9. Po dotarciu list do siedziby sztabu, podpisy będą zdeponowane w specjalnym schowku. Dostęp do list będą miały tylko wyznaczone osoby. Po zliczeniu podpisów listy trafią do Sejmu, gdzie ponownie zostaną przeliczone, a następnie komisyjnie zniszczone.
  10. Zebranie pod wnioskiem co najmniej 500 tys. podpisów nie gwarantuje, że Sejm zdecyduje o przeprowadzeniu referendum. Dlatego naszym głównym zadaniem jest zebranie takiej liczby podpisów, aby posłom trudno było zagłosować przeciw referendum. Nasze podpisy mają swoją moc i politycy nie mogą ich zlekceważyć.

Działania referendalne mają sens, bo jeszcze możemy zatrzymać reformę.

POBIERZ DRUK LISTY

Zimowy wypoczynek związkowców w Szklarskiej Porębie z wypadem do Pragi i Drezna w dniach 20 - 28 stycznia 2017 r.

GALERIA ZDJĘĆ

Manifestacja "Nie dla chaosu w szkole" Warszawa 19 listopada 2016 r.

Ponad 50 tyś. osób wzięło udział w zorganizowanej przez ZNP wielkiej manifestacji nauczycieli i pracowników oświaty w Warszawie pod hasłem "Nie dla chaosu w szkole". Na ogólnopolskiej Manifestacji, mimo fatalnej pogody i padającego deszczu, pojawiły się dziesiątki tysięcy uczestników w tym 93 członków ZNP z Giżycka.

10 października 2016 r w Olsztynie przy budynku Urzędu Wojewódzkiego odbyła się piketa przeciwko proponowanym zmianom w systemie edukacji. W pikiecie uczestniczyło około 400 związkowców z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Posłowie na Sejm RP, samorządowcy, rodzice. W proteście uczestniczyło 16 związkowców z Zarządu Oddziału ZNP w Giżycku.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BIURO ODDZIAŁU
uL. SIKORSKIEGO 3B,
11-500 GIŻYCKO
telefon stacjonarny: 87 428 22 94
tel kom: 699 841 753

GODZINY OTWARCIA
PONIEDZIAŁEK: 9.00 - 13.00
WTOREK: 12.00 - 16.00
ŚRODA: 8.30 - 12.30
CZWARTEK: 12.00 - 16.00
PIĄTEK: 9.00 - 13.00

OSEIR - ŚRODA: 10.00 - 12.00

Odsłon artykułów:
3867912